Vi ønsker å holde deg oppdatert om etter- og videreutdanning (EVU) på Høgskolen i Innlandet. Under kan du abonnere på nyhetsbrevet SELLsagt som sendes ut 6-8 ganger i året. I tillegg ønsker vi å holde deg orientert på nye studietilbud, fagdager og seminarer innenfor spesifikke fagområder. Under krysser du av for det fagområdet(ene) du er interessert i!
* indicates required

Vi ønsker å behandle ditt personvern med respekt, og vi bruker din oppgitte epostadresse til å sende deg informasjon om etter- og videreutdanning ved HINN. Informasjon om våre personvernregler finner du på inn.no/personvern. Du gir ditt samtykke under ved å hake av på måten vi kan kontakte deg.